دسترسی سریع

رویدادهای مهم بيشتر

اطلاعیه

اطلاع رسانی در خصوص جایزه جعلی با عنوان جایزه ملی کیفیت غذا و دارو و بهداشت ایران

به استحضار می رساند براساس بند 20 از ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، سازمان ملی استاندارد ایران مرجع رسمی تعیین جایزه ملی کیفیت ایران در کشور بوده و برگزاری هرگونه همایش، هم اندیشی(سمینار) و عناوین مشابه با موضوع استاندارد و کیفیت در کشور منوط به کسب مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران می باشد، همچنین براساس مصوبه 104 امین اجلاسیه شورای عالی استاندارد کشور، جوایز کیفیت بخشی ملزم به دریافت مجوز از این سازمان می باشند.
در پی انتشار فراخوان"جایزه ملی کیفیت غذا و دارو و بهداشت ایران"از سوی یک تشکل موسوم به فدراسیون اقتصاد سلامت ایران،به اطلاع می رساند،"فدراسیون اقتصاد سلامت ایران" هیچ گونه مجوزی برای برگزاری" جایزه ملی کیفیت غذا و دارو و بهداشت(دوره هشتم )"از سازمان ملی استاندارد ایران اخذ نکرده است و ارتباطی با دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران و همچنین غذا و داروندارد.