دسترسی سریع

1398/2/22 یکشنبه

مشارکت الکترونیکی

راهبرد مشارکت مصوب سازمان ملی استاندارد : سازمان ملی استاندارد جهت رعایت حقوق شهروندی در راستای خدمات تخصصی سازمان که  در سامانه های تخصصی نمود پیدا می کند و احترام به نظرات نخبگان و آحاد مردم جهت شفاف سازی و رفع نیازهای آنان اقدام به تهیه پیش نویس نقشه راه سامانه های تخصصی خود می نماید. شهروندان به مدت دو هفته می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد خدمت مربوطه اعلام نمایند. که پس از بررسی توسط تیم تخصصی سامانه های مورد نظر، نسبت به اعمال تغییرات، تجدید نظر و اصلاح اقدام لازم انجام خواهد شد.

 
تصمیم گیری الکترونیکی:  
فروم (رای گیری برخط - رایزنی الکترونیکی با صاحب نظران)
نظردهی و جمع آوری الکترونیکی نظرات در خصوص پیش نویس استاندارد ملی قبل از تصویب در کمیته ملی

نظردهی و جمع آوری الکترونیکی نظرات در خصوص پیشنهادات تدوین قبل از تصویب در کمیته برنامه ریزی


نظر سنجی، پیشنهاد و اعلام مشکلات خدمات الکترونیکی:
نظر سنجی کیفیت خدمات سامانه ها
تصمیم گیری الکترونیکی
مشاوره الکترونیکی
نظرسنجی الکترونیکی ارباب رجوع
پیشنهادات در خصوص خدمات الکترونیکی نشده
تالار بحث و گفتگو
ثبت مشکلات سامانه ها و پورتال
سامانه طرح پرسشگری شاخص
"افزایش میزان اعتماد عمومی" و "بهبود نگرش و رفتار مردم نسبت به استاندارد"

ثبت مشکلات / درخواست در خصوص پورتال
پرسش های متداول