دوشنبه 11 فروردين 1399   19:54:28
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 11 فروردين 1399 14:03:00
متون عموميبيشتر
مشارکت الکترونیکی
مشارکت الکترونیکی

راهبرد مشارکت مصوب سازمان ملی استاندارد : سازمان ملی استاندارد جهت رعایت حقوق شهروندی در راستای خدمات تخصصی سازمان که  در سامانه های تخصصی نمود پیدا می کند و احترام به نظرات نخبگان و آحاد مردم جهت شفاف سازی و رفع نیازهای آنان اقدام به تهیه پیش نویس نقشه راه سامانه های تخصصی خود می نماید. شهروندان به مدت دو هفته می توانند نظرات و پیشنهادات خود را در مورد خدمت مربوطه اعلام نمایند. که پس از بررسی توسط تیم تخصصی سامانه های مورد نظر، نسبت به اعمال تغییرات، تجدید نظر و اصلاح اقدام لازم انجام خواهد شد.

 
تصمیم گیری الکترونیکی:  
 
فروم (رای گیری برخط - رایزنی الکترونیکی با صاحب نظران)
نظردهی و جمع آوری الکترونیکی نظرات در خصوص پیش نویس استاندارد ملی قبل از تصویب در کمیته ملی

نظردهی و جمع آوری الکترونیکی نظرات در خصوص پیشنهادات تدوین قبل از تصویب در کمیته برنامه ریزی

 
.