دسترسی سریع

اخبار اداره کل استاندارد خراسان شمالی بيشتر

در خراسان شمالی:

صدور تاییدیه استاندارد تجهیز بازی پارک دانشجو در شهرستان بجنورد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی، به منظور حفظ سلامت و ایمنی استفاده کنندگان از تجهیزات زمین های بازی، پس از پیگیری های مکرر کارشناسان اداره کل، شهرداری بجنورد موفق به اخذ تاییدیه استاندارد تجهیزات بازی ترکیبی مستقر در زمین بازی پارک دانشجو شد.
فهیمه مهمان نواز با بیان اینکه رعایت نکات ایمنی در وسایل بازی و تجهیزات پارک‌ها و شهربازی‌ها مشمول استاندارد اجباری است، عنوان کرد: الزام استاندارد برای تجهیزات بازی شامل سه مرحله ساخت، نصب و بهره‌برداری است که برای دریافت تاییدیه استاندارد باید هر سه مرحله، تحت نظارت کارشناسان ذیربط انجام شود.
وی در پایان اظهار داشت: نوع وسایل بازی و محل نصب آن ها در تمامی مراکز تفریحی باید دارای کیفیت و شرایط مشخص شده استاندارد باشد .