دسترسی سریع

1399/5/25 شنبه


اطلاعات مدیر کل و رئساي ادارات

نام و نام خانوادگی: فهیمه مهمان نواز
عنوان: مدیر کل استاندارد خراسان شمالی
تلفن دفتر:    05832222044         
شماره فاکس:05832224612
ارتباط مستقیم با مدیر کل: f.mehmannavaz@isiri.gov.ir

عنوان و شماره تماس دیگر حوزه های اداره کل
ردیف عنوان / سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس
1 معاون ارزیابی و انطباق احسان طاهری 058-32246737-38
داخلی 1056
2 رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد احسان مکرمی 058-32246737-38
داخلی 1053
3 رئيس اداره آزمایشگاه نسرین کریمی 058-32246737-38
داخلی 1043
4 مسئول حراست اداره كل جواد خالقيان مقدم 058-32246737-38
داخلي 1030
5 رئيس اداره استانداردسازي و آموزش و ترويج استاندارد احمدرضا فرجي 058-32246737-38
داخلي 1057
6 رئيس اداره امور حقوقي، پاسخگويي به شكايات و ارزيابي عملكرد آمنه خلخال ملك 058-32246737-38
داخلي 1041
7 سرپرست اداره تاييد صلاحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت نسرين كريمي 058-32246737-38
داخلي 1041
8 رئيس اداره اندازه شناسي، اوزان و مقياسها جواد خالقيان مقدم 058-32246737-38
داخلي 1030
9 رئيس اداره توسعه منابع انساني، بودجه و برنامه ريزي حسن اسدي 058-32246737-38
داخلي 1027
10 سرپرست اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات حسن اسدي 058-32246737-38
داخلي 1027
11 رئيس اداره امور مالي سيده زهرا هاشمي پور 058-32246737-38
داخلي 1047