دسترسی سریع

1390/6/23 چهارشنبه


اداره کل استاندارد خراسان شمالی
در مورخ 1383/11/14 شروع به کار کرد.
حوزه فعالیتی این اداره شامل شهرستان های اسفراین، شیروان، فاروج، جاجرم، گرمه، بجنورد و مانه و سملقان است. این اداره کل شامل آزمایشگاه صنایع غذایی، میکروبیولوژی، مصالح ساختمانی و کالیبراسیون است. این بخش با استفاده از نیروهای متخصص، تجهیزات و ابزار دقیق نمونه های اخذ شده از واحدهای تولیدی و مراکز عرضه و توزیع کالا را مطابق با استانداردهای مربوطه مورد آزمون قرار می دهد و پس از انجام آزمایشات لازم نسبت به صدور برگ نتایج آزمون اقدام می نماید.