دسترسی سریع

رویدادهای مهم بيشتر

اطلاعیه

فراخوان جذب همکاری خدمات آزمایشگاهی درزمینه آزمون های کالاهای اساسی

در راستای تفاهم مشترک ایجاد شده فی مابین سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی و سازمان غذا و دارو، با هدف افزایش تعداد آزمایشگاههای مشترک مورد تایید طرفین، به منظور جذب همکاری آزمایشگاههای همکار، آزمایشگاههای مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و... با دامنه آزمون کالاهای اساسی وارداتی )گندم، برنج، روغن های خوراکی، چای سیاه  متقاضیان می توانند  در خواست خود را به منظور  ثبت نام  جهت دریافت پروانه فعالیت در سامانه شبکه کشوری آزمایشگاهی به نشانی اینترنتی https://fdlabnet.fda.gov.ir ارسال نمایند.
لازم به ذکر است آندسته از آزمایشگاهها با دامنه آزمون صدرالاشاره که الزمات استاندارد ISO 17025 و یا GLP را پیاده سازی نموده اند، می توانند مجوز موقت فعالیت خود را با قید فوریت دریافت نمایند.