دسترسی سریع

رویدادهای مهم بيشتر

اطلاعیه

پوستر و فراخوان دومین جشنواره علمی - پژوهشی ۱۴۰۰ در زمینه مباره با قاچاق کالا و ارز

کارشناسان استاندارد محترم استان
کلیه مدیران عامل محترم واحدهای تولیدی و خدماتی تحت پوشش
کلیه مدیران کنترل کیفیت محترم واحدهای تولیدی و خدماتی تحت پوشش

مدیران عامل محترم آزمایشگاههای همکار استان
مدیران عامل محترم شرکت های بازرسی استان
مدیران عامل محترم مراکز آموزشی همکار استان
 پوستر و فراخوان دومین جشنواره علمی - پژوهشی 1400 در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مهلت ارسال آثار تا : 15 مهر 1400