دسترسی سریع

رویدادهای مهم بيشتر

اطلاعیه

اطلاع رسانی در خصوص سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی تحت پوشش استان
کلیه آزمایشگاه های همکار تحت پوشش
کلیه کارشناسان استاندارد محترم استان
کلیه مراکز آموزشی همکار استان
کلیه نمایندگان محترم شرکت های بازرسی مستقر در استان
به اطلاع می رساند امکان اطلاع و دریافت قوانین، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و ... در خصوص انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق سامانه ملی مربوطه به نشانی
iranfoia.ir میسر می باشد