دسترسی سریع

رویدادهای مهم

فراخوان: دعوت به همکاری شركت هاي بازرسي کالا

با توجه به اينكه يكي از اهم فعاليت هاي ادارات كل استاندارد استاني، انجام بازرسي و نمونه برداری کالا توسط شركت هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده مي باشد و با توجه به عدم وجود شركت هاي بازرسي بومي فوق در استان خراسان شمالي، اين اداره كل در نظر دارد نسبت به دریافت مدارک و مستندات و بررسی تایید صلاحیت شركت هاي متقاضي واجد شرايط حداكثر تا هفتم تیر ماه سال جاري اقدام نمايد.
مقتضی است شركت هاي متقاضي جهت كسب اطلاعات و مشاهده شرايط تاييد صلاحيت شركت هاي بازرسي کالا مي توانند به سايت اداره کل استاندارد خراسان شمالی بخش تاييد صلاحيت شرکت های بازرسی مراجعه نمايند