دسترسی سریع

اخبار اداره کل استاندارد خراسان شمالی بيشتر

از استاندارد بیشتر بدانیم ...

بلوک سقفی سفالی


بلوک سقفی سفالی استاندارد ملی 2-2909
در هنگام خریدو سفارش بلوک سقفی سفالی استاندارد به نکات زیر دقت شود:
  • سطوح ظاهری بلوک از نظر  کیفیت پخت، فاقد ترک خورگی  و پریدگی لبه ها باشد.
  •  ابعاد اسمی بر اساس توافق تولیدکننده و مصرف کننده می باشد و باید ابعاد اسمی در نشانه گذاری ها و بارنامه ها یا فاکتورهای فروش قید گردد.
  • اختلاف ابعاد اندازه گیری با ابعاد اسمی در حد مجاز استاندارد ملی باشد.
  • برای هر محموله بلوک های سقفی روی بارنامه و برگه فروش باید مشخصات: نام کارخانه ، درج «بلوک سقفی سفالی یا بتنی« ، ابعاد اسمی و علامت استاندارد در صورت اخذ مجوز ذکر شده باشد.
  • برای اخذ نشان استاندارد  بلوک سقفی سفالی  باید نتیجه  آزمون های  جذب آب و ویژگی های هندسی ، مقاومت خمشی ،نمک های محلول، ذرات منبسط شونده و نشانه گذاری مطابق با استاندارد ملی باشد.
متن کامل استانداردهای ملی را از پرتال سازمان ملی استاندارد ایران به نشانی http://standard.isiri.gov.ir/ ، رایگان، دریافت نمایید.
جهت اطمینان از اصالت استاندارد محصول، کد ده رقمی زیر علامت استاندارد بر روی محصولات را به سامانه 10001517 پیامک نمایید.