دسترسی سریع

اخبار اداره کل استاندارد خراسان شمالی بيشتر

در خراسان شمالی:

موافقت با تمدید تاییدیه مرکز آموزشی همکار

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی، تاییدیه مرکز آموزشی همکار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی صادر شد.

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی با اعلام این خبر گفت: مطابق روش اجرایی و تایید کمیته مربوطه، با تقاضای تمدید تاییدیه مرکز آموزشی همکار دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در زمینه آموزش دوره های تدوین استاندارد، تکنیک های کیفیت و فنی مهندسی در رشته های خوراک و فرآورده های کشاورزی، میکروبیولوژی و مهندسی پزشکی موافقت شد.
فهیمه مهمان نواز افزود: مراکز آموزشی همکار ظرفیتهای مناسبی جهت ارتقاء محتوا و کیفیت آموزش ها هستند و می توانند در جهت افزایش آگاهی های تخصصی در زمینه استاندارد و استانداردسازی به جوامع هدف و ذینفعان، نقش موثرتری را ایفا نمایند.