دسترسی سریع

بیشتر بدانیم ...

استفاده بهینه از کولرهای آبی

با فرا رسيدن فصل گرما و لزوم راه اندازي کولرهاي آبي رعايت برخي نکات براي حفظ و نگهداري از کولرهاي آبي ضروري است.
 - نصب و راه اندازي کولر بايد توسط سرويس کار مجاز انجام شود، مي گويد: مسير انشعاب برق و سيم کشي کولر بايد کنترل تا از درستي آن مطمئن حاصل شود .
- در استاندارد کولر مقرر شده، سازنده بايد از کليد حفاظت جان در مدار الکتريکي کولر استفاده کند که در اين صورت خطر برق گرفتگي بسيار کاهش خواهد يافت.
- ​​​​​​ در صورت تعويض پوشال ها دقت شود که تارهايي از پوشال از مشبک خارج نشود زيرا امکان انتقال آب روي قسمت هاي متحرک وجود دارد که باعث سوختن الکترو موتور مي شود و هر چند وقت يک بار پمپ کولر کنترل شود چون در صورت جمع شدن خرده پوشال ها در اطراف محور و يا داخل محفظه پمپ احتمال سوختن آن وجود دارد.
- کولر بايد در محل بيرون از منزل مانند پشت بام و بالکن نصب شود زيرا کولر هاي آبي صد درصد با هواي بيرون کار مي کنند و براي هوادهي بيشتر بايد در3 طرف کولر فضاي باز وجود داشته باشد.
-  کولر بايد در فاصله حداقل 20 سانتيمتري از کف نصب شود و روي پايه هاي لرزان و يا پرتگاه نباشد، برزنت کولر بايد بازبيني و در صورت پوسيدگي و يا پارگي تعويض شود.
- توصيه مي شود براي صرفه جويي و استفاده بهينه، ظرفيت کولر متناسب با فضاي مورد استفاده انتخاب شود زيرا استفاده از کولرهاي بزرگ تر هيچ سودي ندارد و فقط انرژي تلف مي شود.
- استفاده از يک سايبان ساده روي کولر در افزايش کارايي کولر موثر است و تا حد امکان کولر در مسير مستقيم نور خورشيد قرار نگيرد، ضمن اين که توصيه مي شود با عايق کاري کانال هاي خارج از ساختمان، از هدر رفتن سرما بر اثر تابش مستقيم خورشيد جلوگيري شود.