دسترسی سریع

1396/12/26 شنبه

        

                                                                                                                            
                                                                                                               
      
  راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:
راهنمای واحدهای تولیدی        درخواست صدور پروانه واحدهای تولیدی       راهنمای فرآیند حلال

ذی نفعان:
واحدهای تولیدی، آزمایشگاه های‌همکار، شرکت های بازرسی، مدیران کنترل کیفیت
 
      


راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:
اموال تملیکی
                 تعیین ماهیت               فرآیند ثبت برند/کالا

ذی نفعان:

اداره اموال تملیکی ،آزمایشگاه های‌همکار ، شرکت‌های بازرسی ،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، صاحبان کالاهای صادراتی و وارداتی یا نماینده های آنها،  واردکنندگان ، صادرکنندگان ، تولید کنندگان داخل ،

           


 
راهنمای استفاده از سامانه و نحوه تکمیل فرم ها:


    


 راهنمای ثبت نام در سامانه و تکمیل فرم ها

ذی نفعان:
شرکت های بازرسی ،آزمایشگاه های‌همکار جاده ای، طبیعی، صاحبان باسکول های جایگاه ارائه گاز ،مایع اندازه شناسی، جایگاه ارائه سوخت تولید کنندگان وسائل 
راهنمای ثبت نام در سامانه و تکمیل فرم ها


ذی نفعان
:
شرکت های بازرسی در زمینه جوش در زمینه کالیبراسیون ، شرکت های گواهی دهنده، آزمایشگاه های‌همکار، شرکت های بازرسی