دسترسی سریع

1395/4/2 چهارشنبه
ارتباط با اداره کل استاندارد استان خراسان شمالی


ارتباط مستقیم با مدیر کل 

نمودار سازمانی و ارتباط با رئیس ادارات (تلفن داخلی)تلفنخانه:  
38-32246737  -  32224700  -  32238918-058
 
آدرس:  خراسان شمالی - بجنورد - میدان مادر - خیابان نادر - روبروی پارک شهید آذری - اداره کل استاندارد خراسان شمالی
 
حراست اداره کل: 32222774-058

رسیدگی به شکایات:  1517

سامانه پیامک:  10001517  


پست الکترونیکی:   isirnkhorasan@isiri.gov.ir

نمابر اداره کل:    32224612-058

کد پستی:  9414933456