دوشنبه 11 فروردين 1399   20:46:27
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
دوشنبه 11 فروردين 1399 14:03:00
تماس با مابيشتر
ارتباط با اداره استاندارد استان خراسان شمالی


روابط عمومی  و رسیدگی به شکایات:  05832224700 - 05832246738
 
حراست اداره کل: 05832222774


نمابر اداره کل:    05832224612
 

آدرس:  خراسان شمالی - بجنورد - میدان مادر - خیابان نادر - اداره کل استاندارد خراسان شمالی
 
پست الکترونیکی:   isirnkhorasan@isiri.gov.ir
.