شنبه 10 اسفند 1398   09:37:49
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 10 اسفند 1398 09:37:31
تماس با مابيشتر
ارتباط با اداره استاندارد استان خراسان شمالی


روابط عمومی  و رسیدگی به شکایات:  05832224700 - 05832246738
 
حراست اداره کل: 05832222774


نمابر اداره کل:    05832224612
 

آدرس:  خراسان شمالی - بجنورد - میدان مادر - خیابان نادر - اداره کل استاندارد خراسان شمالی
 
پست الکترونیکی:   isirnkhorasan@isiri.gov.ir
.