مدیر کل استاندارد خراسا ن شمالی


سرکار خانم مهندس فهیمه مهمان نواز

تلفن دفتر:    05832222044         
شماره فاکس:05832224612

ارتباط مستقیم با مدیر کل: f.mehmannavaz@isiri.gov.ir
برنامه ملاقات مدیر کل استاندارد خراسان شمالی با مردم
      ایام هفته       گروه مراجعین      ساعت
   دوشنبه          جانبازان و ایثارگران        10-8  
      دوشنبه           عمومی        14:30-10

 
شنبه 10 اسفند 1398   09:33:38
آخرين ويرايش سایتآخرين ويرايش سایت
شنبه 10 اسفند 1398 09:33:16
متون عموميبيشتر

مدیر کل استاندارد خراسا ن شمالی


سرکار خانم مهندس فهیمه مهمان نواز

تلفن دفتر:    05832222044         
شماره فاکس:05832224612

ارتباط مستقیم با مدیر کل: f.mehmannavaz@isiri.gov.ir
برنامه ملاقات مدیر کل استاندارد خراسان شمالی با مردم
      ایام هفته       گروه مراجعین      ساعت
   دوشنبه          جانبازان و ایثارگران        10-8  
      دوشنبه           عمومی        14:30-10

 
.