دسترسی سریع

اخبار اداره کل

تقدیر از واحدهای نمونه استانی سال 1399 خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی، از واحدهای نمونه سال 1399 خراسان شمالی تقدیر شد.
فهیمه مهمان نواز مدیرکل استاندارد خراسان شمالی با اعلام این خبر افزود: واحدهای تولیدی سیمان بجنورد در حوزه مصالح ساختمانی و آرد سفید ارمغان در حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی حائز امتیاز و در سال 99 در سطح استان، نمونه شدند.
دبیر شورای استاندارد استان با اشاره به فرآیند ارزیابی سالیانه واحدهای تولیدی و خدماتی توسط اداره کل استاندارد خراسان شمالی و سازمان ملی استاندارد ایران گفت: هرساله بر اساس مقررات موجود، واحدهای تولیدی وخدماتی مشمول براساس ارزیابی های مستمر در طول سال، مستندات و مدارک را در سامانه ای بارگذاری و پس از بررسی کارشناسی و ارزیابی هایی که توسط سازمان ملی استاندارد انجام می شود، امتیازاتی تعلق می گیرد که در نهایت واحدهایی که در این عرصه، بالاترین امتیازات را کسب کنند، در سطوح استانی یا ملی نمونه خواهند شد.
گفتنی است در سال جاری با رعایت اصول بهداشتی و در محل استانداری خراسان شمالی از واحدهای نمونه سال 1399 استانی در  حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع و برخی مدیران استانداری و دستگاههای اجرایی استان، با اهدای تندیس و لوح، تقدیر شد.